dr Vaihó Ádám ügyvéd

Szakterületeim

Okiratok szerkesztése, ellenjegyzése

Vállalom bármely jogi vonatkozású, vagy jogi hatással bíró okirat, levél, hatósági - ill. bírósági beadvány, alapító okirat, szerződés, megállapodás, stb. megszerkesztését, ellenjegyzését. Készítek ingatlanügyleti, polgári jogi, gazdasági társaságokra vonatkozó, munkajogi és egyéb jogi vonatkozású szerződéseket, okiratokat. Az okiratokat minden esetben magam készítem, és azok tartalmáért, szakszerűségéért, hitelességéért felelősséget vállalok.


Követeléskezelés

Vállalom vállalkozások, jogi- és magánszemélyek összeghatár nélküli kintlévőségének kezelését, nem, vagy csak késedelmesen fizető ügyfelek esetében felszólító levél, fizetési meghagyás kibocsátását. Vállalom továbbá a követelések érvényesítésével kapcsolatos peres képviseletet, közreműködöm végrehajtásban, felszámolásban.


Társasági jog

Kiemelten foglalkozom gazdasági társaságok alapításával, módosításával és működése közbeni teljeskörű jogi ügyintézéssel, képviselettel állandó, ill. eseti megbízás keretén belül. Ha Ön cégalapítás előtt áll, segítek Önnek a legmegfelelőbb cégforma kiválasztásában, amely mindig függ a végzendő tevékenységtől, a tagok számától, a vagyoni helyzettől, stb. Rendelkezem elektronikus aláírási joggal, így e-cégeljárás keretében rövid  határidővel tudom vállalni cégek alapítását, módosítását, stb. Tájékoztatást nyújtok a különféle gazdasági társaságok működési feltételeiről, adózási kötelezettségeiről, működése során a vonatkozó jogszabályváltozásokról. Képviselem cégét hatóságok, hivatalok előtt. Az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási- és Céginformációs Szolgálata segítségével on-line módon naprakész információkkal rendelkezem a valamennyi Magyarországon bejegyzett cég adatairól.  


Ingatlanjog

Az ingatlanjog területén a szakma valamennyi résztvevője részére nyújtok jogi segítséget, valamint jogügyletek esetén elkészítem a szükséges szerződéseket, okiratokat. Vállalom vagyonátruházási-, bérleti-, ajándékozási- csere- és lizingszerződések elkészítését, valamint az ingatlant terhelő jogok bejegyzését, törlését. Vállalom továbbá a szerződések bejegyzése során mind a földhivatali ügyintézést, mind az esetleges illetékhivatali eljárást. Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek megkönnyítésére és a gyorsabb ügyintézés végett a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium Földmérési és Távérzékelési Osztálya az ország valamennyi földhivatalában nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos adat közvetlen, on-line hozzáférést biztosít regisztrált felhasználók számára. A szükséges regisztrációval rendelkezem.

Munkajog

A munkajogi feladatok leglényegesebb eleme a prevenció, azaz a megelőzés. A munkavállalók és a munkaadók jogait és kötelességeit figyelembe véve, valamint a foglalkoztatásra, munkavállalásra vonatkozó jogszabályok betartásával, szakszerűen elkészített munkaszerződések birtokában a későbbi jogviták elkerülhetőek. Vállalok munkajogi tanácsadást munkavállalók és munkaadók részére egyaránt, elkészítem a munkaviszonnyal kapcsolatos szerződéseket, munkaügyi szabályzatokat. A munkaviszonyból eredő jogviták esetén vállalom a felek közti közvetítést, munkaügyi perekben a jogi képviseletet.


Büntetőjog

Vállalom a teljeskörű jogi képviseletet sértetti és terhelti oldalon egyaránt, pótmagánvádas ügyekben a pótmagánvád képviseletét, valamint a büntető-végrehajtás ideje alatt az elítélt jogainak érvényesítését.
Ha Ön ellen büntetőeljárás indult, vagy a nyomozóhatóság büntetőügyben tanúként akarja meghallgatni, ajánlatos az eljárás mielőbbi szakaszában ügyvédhez fordulnia. Az esetek többségében a gyakorlat azonban az, hogy az ügyfél csak akkor fordul ügyvédhez, ha már tett vallomást, így ellene szóló bizonyítékok birtokába jutottak a nyomozó hatóságok. A védelem szempontjából sokkal jobb eredményt lehet elérni, ha már a nyomozati kihallgatás előtt felveszi a kapcsolatot ügyvédjével, így már az első kihallgatásra felkészülten érkeznek. Tudnia kell, hogy a bűnösséget- kétséget kizáró módon- bizonyítani az eljáró hatóságok feladata. A Magyar Köztársaság Alkotmánya értelmében Önt, mint terheltet, megilleti a védekezés joga, és ezt a jogát a büntetőeljárás során mindvégig szabadon gyakorolhatja. Az Ön érdekeit, ügyvédje tudja leghatékonyabban képviselni. Az Ön őszinte elmondása alapján, a felelősséget enyhítő körülmények figyelembevételével, minden rendelkezésre álló törvényes védekezési eszköz felhasználásával közösen képesek a legelőnyösebb védekezési taktikát kidolgozni.